Kapucín píše papeži

10. 11. 2017 13:53
Rubrika: Nezařazené

P. Thomas G. Weinandy, O.F.M.Cap., vysoce ceněný americký teolog, člen vatikánské Mezinárodní teologické komise, vyučoval na několika amerických univerzitách a 12 let v Oxfordu, předseda Akademie pro katolickou teologii, člen Americké katolické teologické společnosti atd. atp., poslal 31.7.2017 Svatému Otci dopis. Poté, co v půli října dostal z papežského sekretariátu potvrzení, že dopis byl Svatému otci předložen, nikoli však odpověď, svůj dopis 1.11.2017 zveřejnil. Následně byl Biskupskou konferencí Spojených států amerických požádán, aby odstoupil z pozice poradce biskupů. Rezignaci podal.

Přeloženo bez vědomí.

 

31. července 2017
Svátek sv. Ignáce z Loyoly

Vaše Svatosti,

            Píšu tento dopis s láskou k Církvi a s upřímnou úctou k Vašemu úřadu. Jste Kristův náměstek na zemi, pastýř jeho stáda, nástupce svatého Petra a tedy skála, na níž Kristus zbuduje svou církev. Všichni katolíci, duchovenstvo i laici, se na Vás dívají se synovskou oddaností a poslušností založenou na pravdě. Církev se k Vám obrací v duchu víry, s nadějí, že ji budete v lásce řídit.

            Přesto, Vaše Svatosti, se zdá, že Váš pontifikát je poznamenán chronickým zmatkem. Světlo víry, naděje a lásky není nepřítomno, ale příliš často je zakryto nejednoznačností vašich slov a činů. To přiživuje ve věřících rostoucí neklid. Ohrožuje to jejich schopnost lásky, radosti a pokoje. Dovolte mi nabídnout několik krátkých příkladů.

            Nejprve je zde sporná kapitola 8 Amoris Laetitia. Nemusím sdílet své vlastní znepokojení ohledně jejího obsahu. Jiní, nejen teologové, ale i kardinálové a biskupové, to již udělali. Hlavním zdrojem znepokojení je způsob Vašeho učení. V Amoris Laetitia se vaše vedení někdy zdá být záměrně nejednoznačné, a tak vybízí jak k tradičnímu výkladu katolického učení o manželství a rozvodu, tak i k tomu, co by mohlo znamenat změnu v tomto učení. Jak moudře poznamenáváte, pastýři by měli doprovázet a povzbuzovat osoby v iregulérních manželstvích, ale nejednoznačnost přetrvává ohledně toho, co vlastně ono "doprovázení" má znamenat. Učit s takovýmto podle všeho úmyslným nedostatkem jasnosti se nevyhnutelně vystavuje riziku hříchu proti Duchu svatému, Duchu pravdy. Duch svatý je dán církvi, a zvláště Vám, aby rozptýlil omyl, ne aby ho přiživoval. Navíc pouze tam, kde je pravda, může existovat autentická láska, protože pravda je světlo, které osvobozuje ženy a muže od slepoty hříchu, temnoty, která zabíjí duši. Zdá se však, že cenzurujete, a dokonce zesměšňujete ty, kteří interpretují kapitolu 8 Amoris Laetitia v souladu s církevní tradicí jako farizejské vrhače kamenů, kteří ztělesňují nemilosrdný rigorismus. Tento druh očerňování je povaze petrovské služby cizí. Zdá se, že někteří z vašich poradců se angažují v podobných činech. Takové chování vytváří dojem, že vaše názory nemohou obstát při teologickém zkoumání, a tak musí být podpořeny argumenty ad hominem.

            Za druhé, příliš často se zdá, že Váš styl je snižovat důležitost církevní nauky. Znovu a znovu vykreslujete nauku jako mrtvou a knižní a vzdálenou od pastoračních starostí každodenního života. Vaši kritici byli obviněni z toho, že -Vašimi slovy- dělají z nauky ideologii. Ale je to právě křesťanské učení -včetně jemných rozdílů, které byly učiněny s ohledem na ústřední pravdy víry jako je Trojjedinost Boží, povaha a účel církve, vtělení, vykoupení a svátosti-, jež osvobozuje lidi od světských ideologií a zajišťuje, že je ve skutečnosti kázáno a vyučováno pravé, životodárné evangelium. Ti, kdo devalvují nauku církve, se oddělují od Ježíše, původce pravdy. To, co pak vlastní a co jedině mohou vlastnit, je ideologie, která se přizpůsobuje světu hříchu a smrti.

            Za třetí, věrní katolíci mohou být jedině na rozpacích z výběru některých biskupů, mužů, kteří se zdají být nejen otevřeni těm, kdo zastávají stanoviska odporující křesťanské víře, ale kteří je podporují, a dokonce je brání. Co pohoršuje věřící ale i některé biskupy, není jen to, že jste jmenoval takové muže pastýři církve, ale také že mlčíte v reakci na jejich učení a pastorační praxi. To oslabuje horlivost mnoha žen a mužů, kteří dlouhodobě prosazovali autentické katolické učení, často s ohrožením vlastní pověsti a blahobytu. V důsledku toho mnozí věřící, kteří ztělesňují sensus fidelium, ztrácejí důvěru v svého nejvyššího pastýře.

            Za čtvrté, církev je jedno tělo, Mystické tělo Kristovo, a jste pověřen samotným Pánem, abyste podporoval a posiloval její jednotu. Ale vaše činy a slova se příliš často zdají být zaměřeny na opak. Pobízet k takové formě "synodality", která dovoluje a podporuje různé naukové a morální alternativy uvnitř církve, může pouze vést k většímu teologickému a pastoračnímu zmatku. Taková synodalita je nerozumná a v praxi funguje proti kolegiální jednotě biskupů.

            Svatý otče, to mě přivádí ke mé poslední obavě. Často jste mluvil o potřebě transparentnosti uvnitř církve. Hojně jste povzbuzoval, zvláště během dvou minulých synod, všechny osoby, zejména biskupy, aby řekli svůj názor a neměli strach z toho, co si o tom může papež myslet. Ale všiml jste si, že většina biskupů na celém světě je pozoruhodně potichu? Proč to tak je? Biskupové se rychle učí a to, co se mnozí během Vašeho pontifikátu naučili, není to, že jste otevřený kritice, ale že ji nelibě nesete. Mnoho biskupů mlčí, protože chtějí být věrní Vám, a tak nevyjadřují -alespoň veřejně, v soukromí to je jiná věc- obavy, které Váš pontifikát vyvolává. Mnozí se obávají, že pokud budou mluvit, budou odsunuti na okraj nebo hůře.

            Často jsem se ptal sám sebe: "Proč Ježíš tohle všechno dopustil?" Jediná odpověď, která mi přišla na mysl, je ta, že Ježíš chce ukázat, jak slabá je víra mnoha lidí v Církvi, dokonce i mezi příliš mnoha jejími biskupy. Ironií je, že Váš pontifikát dal těm, kteří mají škodlivé teologické a pastorační názory, povolení a sebevědomí vyjít na světlo a odhalit svou dříve skrytou temnotu. V rozpoznávání této temnoty bude Církev pokorně potřebovat obnovu sebe sama a aby mohla dále růst ve svatosti.

            Svatý otče, neustále se za Vás modlím a nadále budu. Nechť Vás Duch Svatý přivede k světlu pravdy a životu lásky, abyste mohl rozptýlit temnotu, která nyní skrývá krásu Ježíšovy Církve.

                                                                        S úctou v Kristu,

Thomas G. Weinandy, O.F.M., Cap.

 

http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/full-text-of-father-weinandys-letter-to-pope-francis

Zobrazeno 2205×

Komentáře

MiroslavKratochvíl

Čtu, čtu, čekám na vtip EOTT, ...a ono je to tentokrát z vážnější jamky.

inspra

Kapucín, zajímavé.
Dík za překlad.

JiKu

Ten borec vyjádřil pocity mnohých.

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio